Cenník

Platbu prosím uskutočnite do 12. dňa v mesiaci na číslo účtu:

IBAN: SK48 8360 5207 0042 0561 3757

 

Letná časť 2017

1+1

15€/hod

1 osoba + tréner

Cena vrátane prenájmu kurtu

Dĺžka hodiny 60 minút s upravením kurtu

2+1

7,5€/hod

2 osoby + tréner

Cena vrátane prenájmu kurtu

Dĺžka hodiny 60 minút s upravením kurtu

3+1

6€/hod

3 osoby + tréner

Cena vrátane prenájmu kurtu

Dĺžka hodiny 60 minút s upravením kurtu

Rodič s dieťaťom

15€/hod

Rodič s dieťaťom

Cena vrátane prenájmu kurtu

Dĺžka hodiny 60 minút s upravením kurtu